Hakkımızda » SMKoop

Hakkımızda

Hakkımızda

SMkoop Markası Marka Öyküsü

SMkoop Markası yok iken insanların bütüncül tıp ve doğal besin takviyesi ürünleri konusunda güvenebileceği yerli marka sayısı yetersizdi. Sağlık mensuplarının kendileri bile, kendi çevrelerine önerebilecekleri güvenilir bir marka bulamıyordu.

SMkoop’u kuran doktor ve diğer sağlık mensupları, öncelikle kendilerine fayda sunacak çözümlerin üretilmesi için birleşti. Markanın gelişi ile ülkemiz, arkasında gerçek doktorların, eczacıların olduğu güvenilir bir besin takviyesi markasına kavuştu. SMkoop ailesine katılan sağlık mensubu sayısının artışı ile ülkemiz artık, yerli ve milli bir besin desteği markasının pazarı hakimiyetinde.

SMkoop’un idealist ve bütüncül yaklaşımı artık yalnızca sağlık mensuplarına ve yakınlarına değil, toplumun tamamına fayda sağlıyor. SMkoop artık, ihracata başlamanın gururunu yaşıyor.

SMkoop Markası’nın Müşteriye Sağladığı Fayda Nedir?

SMkoop Markası’nı seçersem…

● Arkasında gerçek sağlık mensuplarının, bilim insanlarının olduğu
bir kooperatifin ürününü alıyor olduğumu bilirim (güven)
● Arkasında adil bir yapılanmanın, etik üretimin olduğunu bilirim
(vicdan)
● Arkasında doğaya değer veren bir yapılanma olduğunu bilirim
ve onları desteklemiş olurum (sosyal sorumluluk)
● Büyük, ticari ve yabancı ilaç firmalarına para kaptırmadığımı
bilirim (bağımsızlık/güç)

Vizyonumuz

“Bilimsel yaklaşım ile doğanın iyileştirici gücünü birleştiren çözümlerimiz önce kendi üyelerimize, ardından tüm toplumun faydasına sunarız.”

Misyonumuz

“Bütüncül tıbba birlikte modern tıbbın tüm imkanlarından doğru bir şekilde faydalanmak için ilk akla gelen güvenilir bir kaynak olmak için varız.”

SMkoop Markası'nın Değerleri:

• Cesur olmak (büyük ilaç ve besin desteği markalarına meydan okumak.)
• Yeterli etken madde varlığı ispatlanabilirlik (Önce kendi üyelerinin, daha sonra onları örnek alan toplumun güvenle kullanabileceği, kaliteli ürünler üretir)
• Bütüncül tıbba birlikte modern tıbbın tüm imkanlarından doğru bir şekilde faydalanmak
• Doğadan güç almak (Kimyasal, alkol , sentetik vb. kullanmamak)
• Doğaya saygılı olmak (Üretimin her aşamasında sürdürülebilirliğe önem vermek)
• İnsan bedeninin kendini iyileştirici gücüne güvenmek

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Günümüzde hekim, eczacı, diş hekimi, diyetisyen vb. sağlık mesleklerinin maddi ve manevi dayanışmasının arttırılması, özgün üretim modelleriyle gerek kendilerine, gerekse topluma nitelikli ürün üretilmesinin çok uluslu ve sadece kar amaçlı soyut yapılanmalara karşı, bireylerin korunabilmesinin sağlanması amacıyla; Düşünceleri, amaçları, eylemleri ve meslekleri sağlık olan bir grup sağlık çalışanları olarak,  örneği olmayan bir kooperatif kurmaya karar verdik.

Kooperatifimiz bilimselliği ve kanıta dayalı tıbbı öncelikleyerek, geleneksel tedavi metodlarını da en doğru ve etkin ürünlerle hayatımıza dahil etmeyi amaçlamaktadır.

Hedefimiz ise; sağlık mensuplarını önce kendileri ve çevresi, sonra da tüm halkımıza güvenle sunabilecekleri ürünleri kooperatifçilik bilinci ve paylaşımı içerisinde üretmek noktasında bir araya getirmektir.

Meslek etiği, ahlak, güven ve dayanışmayı sağlayabilmek, sağlık mensupları arasında ahilik ruhunun günümüz modeli olan kooperatifçilik çatısı altında, meslektaşlarımız arasında üretim ve tedarik modelleri inşa etmek, kooperatifçilik kültürüyle de sağlık alanında devasa bir yapı haline gelerek kaliteli, güvenli, uygun maliyetli ve aracısız olarak ürünlerimizi, hem üyelerimize hem de topluma sunabilmek için tüm meslektaşlarımızı kooperatifimize katılamaya, hep birlikte bu yolda yürümeye davet ediyor, ürünlerimizin nihai kullanıcısı olan halkımızın desteklerini bekliyoruz.

Saygılarımızla.

Dr. Alparslan Tekiner

Yönetim Kurulu Başkanı

Faaliyet Raporları

Yıllık faaliyet raporları ve mali tablolar burada yayınlanacaktır.

    Sepet